TYP10.

Met TYP10 leren kinderen vanaf 10 jaar op een speelse manier blind typen.
We oefenen in kleine groepjes zodat ieders tempo en leervermogen makkelijk kan gerespecteerd worden.
De lessenreeks bestaat uit 10 sessies.